Poemes d’amor i d’estalvi

Ignasi Riera

Colaborador

Pere Gimferrer

Ilustraciones

Evaristo Benítez

Poemes d’amor i d’estalvi

Poemes d’Amor i d’Estalvi és un llibre que aúna especials valors, tant des del punt de vista plàstic, com del literari-poètic.

Poèticament, com assenyala Pere Gimferrer en el pròleg, entronca amb les avantguardes dels anys vint des d’un Salvat Papasseit fins a un Maiakovski, passant per un Gerardo Diego, encara que transportant la seva poètica al món actual, al “món exòtic i abstracte dels Consells d’Administració”.

Sota un aspecte d’íntima “tristesa” i “tendresa desolada” va transportant Ignasi Riera, al llarg d’una quinzena de poemes, les metàfores d’Ausias March a “aquest infern de caixers automàtics i targetes de crèdit” en el qual vivim immersos en l’actualitat.

Plàsticament, es tracta d’una recreació de l’esmentat món poètic al món de l’obra d’art litogràfica.

D’aquest menester s’ha encarregat Evaristo Benítez que ha aconseguit al llarg de més d’un any de treball una sèrie d’obres que per la seva realització converteixen el llibre en un dels millors catàlegs del que pot ser aconseguit amb una tècnica gràfica com és la litografia.

Cadascuna de les dotze obres és un compendio de tècniques diferents, aguadas, llapis gruixut, textures i altres realços que la tècnica permet.

Des del punt de vista creatiu ha aconseguit un univers compacte i personal que creiem és únic i possiblement irrepetible en aquest tipus de treballs.

Es tracta d’una obra rigorosament original que molt aviat va a ser buscada i cobejada pels bons bibliófilos i col•leccionistes d’obres molt rares i de gran valor.

L’edició d’aquesta obra s’ha desenvolupat com “una aventura col•lectiva en la qual s’han implicat tant els artesans, artistes, escriptors, com els editors i promotors”.

CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
  • Autors: Evaristo Benítez amb un pròleg de Pere Gimferrer i poemes d’Ignasi Riera.
  • Tiratge: 100 exemplars destinats per a la venda, 100 exemplars per a la “Fundació Caixa de Catalunya”, més 20 exemplars P/A per a l’autor i els col•laboradors.
  • Materials: arpillera, paper, pólvores de marbre i terra.
  • Litografia, serigrafia i collage.
  • El paper és un “Johanot” de fil pur de 125 g imprès en tipus “Fenice”.
  • Dimensions: 343 x 328 mm., en un contenidor de fusta i ferro de 356 x 356 mm.

Pidenos información